Utbildningar i HLR (hjärt lungräddning) och hjärtstartare

Kurs: Hjärtstartare och HLR (D-HLR)

Vår utbildning i Hjärtstartare & HLR ger deltagaren livsviktig kunskap hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning
samt hur man använder en hjärtstartare.

Kursinnehåll:

Vi går bland annat igenom:

- Kontroll av livstecken på en person
- Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning
- Teori och praktisk träning av Hjärtstartare
- Att lägga en person i stabilt sidoläge
- Hur hanteras ett luftvägsstopp.

Bra pris på en hjärtstartare? Du får en Gratis Hjärtstartare när du bokar kontinuerlig utbildning! Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår utbildning i Hjärtstartare och HLR (D-HLR). Just nu erbjuder vi kursen i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Kurs: Första Hjälpen och Hjärtlungräddning

Vår utbildning i Första hjälpen & HLR ger deltagaren kunskap hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur
man kontrollerar livstecken. Våra utbildare har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet samt sjukvård.

Kursinnehåll:

Vi går bland annat igenom:

- Kontroll av livstecken på en person
- Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning (inklusive introduktion i hjärtstartare/AED)
- Att lägga en person i stabilt sidoläge
- Hur hanteras ett luftvägsstopp
- Lägga förband
- Rygg & Nackskador
- Brännskador
- Akut sjukdom (såsom epilepsi, diabetes, astma och allergier).
Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår utbildning i Första Hjälpen och Hjärtlungräddning. Just nu erbjuder vi kursen i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Kurs: Första Hjälpen och HLR-Barn

Oavsett om du jobbar som förskole- eller skolpersonal, alternativt ”bara” är förälder, så är det livsviktigt att veta hur du
hjälper ett barn som drabbats av hjärtstopp. Vår utbildning i Hjärt- och lungräddning Barn, ger deltagaren kunskap hur
man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning samt hur man kontrollerar livstecken på barn.

Våra utbildare har lång erfarenhet av praktiskt arbete inom brandsäkerhet samt sjukvård.

Kursinnehåll:

Vi går bland annat igenom:

- Kontroll av livstecken på ett barn
- Praktisk träning av att genomföra hjärt- och lungräddning
- Att lägga ett barn i stabilt sidoläge
- Hur hanteras ett luftvägsstopp hos barn
- Hantering av andra sorters skador på barn såsom frakturer, blödningar och sjukdomsfall.
Hör av dig till oss så berättar vi mer om vår utbildning i Första Hjälpen och HLR-Barn. Just nu erbjuder vi kursen i Stockholm, Uppsala och Västerås med omnejd.

Är du intresserad av att boka utbildning?

Har du frågor om våra HLR-kurser och utbildningar? Välkomna att höra av er till oss så ska vi hitta rätt utbildning för Ert företag!

Jonas Karlsson
070 – 717 39 21
jonas@hjartstartaremalardalen.se

Du kan också kontakta oss via vårt formulär, klicka här för att komma dit.